Аналіз діяльності Старокостянтинівської ДЮСШ у 2019-2020 навчальному році

Діяльність  Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи направлена на реалізацію законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», актів Президента України і Кабінетів Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Мінсім’ямолодьспорту, Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 № 993,  власного Статуту та іншими законодавчими актами України.

Юридична адреса закладу: 31100, Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вулиця Острозького, 43.

Старокостянтинівська дитячо-юнацька спортивна школа Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області (далі ДЮСШ) є юридичною особою. Ідентифікаційний код юридичної особи – 22770081. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №656506.

Статут ДЮСШ затверджений начальником управління освіти, зареєстрований у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради 16.11.2018 р. (рішення сесії міської ради № 37/31/VII від 16.11.2018 р.)

          В Старокостянтинівській ДЮСШ  функціонує 7 відділень з видів спорту: баскетбол;  волейбол;  легка атлетика;  футбол; шахи, тхеквондо ВТФ; бокс.

          Згідно мережі, затвердженої начальником управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради  в спортивній школі функціонує: 16 груп попередньої базової підготовки, 19 груп початкової підготовки. Всього займається 397 учнів. Працюють 10 основних тренера-викладача і 4 тренера-викладача за сумісництвом, 13 технічних працівників, лікар за сумісництвом.

          На відділенні баскетболу функціонує 6 груп початкової підготовки. Займається 84 учні. Працює  1 основний тренер-викладач та 1 тренер-викладач за сумісництвом.

          На відділенні волейболу функціонує 2 групи попередньої базової підготовки, 3 групи початкової підготовки Займається 66 учнів. Працює 1 основний тренер-викладач та 2 тренери-викладачі за сумісництвом.

          На відділенні легкої атлетики функціонує 6 груп попередньої базової підготовки, 3 групи початкової підготовки. Займається 71 учень. Працює 3 основних тренера-викладача.                                      

          На відділенні футболу функціонує 4 групи попередньої базової підготовки і 4 групи початкової підготовки. Займається 112 учнів. Працює 2  основних тренера-викладача та 1 тренер-викладач за сумісництвом.

          На відділенні шахів функціонує 1 група попередньої базової підготовки і 1 група початкової підготовки. Займається 18 учнів. Працює один штатний тренер-викладач. 

         На відділенні тхеквондо ВТФ функціонує 1 група попередньої базової підготовки і 1 група початкової підготовки.  Займається 20 учнів. Працює 1 основний тренер-викладач.

         На відділенні боксу функціонує 2 групи попередньої базової підготовки і 1 група початкової підготовки, займається 26 учнів. Працює 1 основний тренер-викладач.

 1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про Старокостянтинівську дитячо-юнацьку спортивну школу прийнятим на тренерській  раді 01.09.2015 року, протокол № 2 та  затвердженим начальником управління освіти  та іншими нормативно-правовими документами.

Наявний Статут ДЮСШ, затверджений начальником управління освіти, зареєстрований у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради 16.11.2018 р. (рішення сесії міської ради № 37/31/VII від 16.11.2018 р.)

Статут закладу відповідає вимогам законодавства України.

Наявні документи державної реєстрації, які відповідають вимогам законодавства.

Ідентифікаційний код юридичної особи – 22770081

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 656506. Державна реєстрація проведена 14.08.2014 р. реєстраційною службою Старокостянтинівського районного управління юстиції Хмельницької області. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР – 16771050001000174. Наявна довідка № 35.2-35/56 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), яка видана 20.08.2014 р.

Відповідно до режиму роботи Старокостянтинівської ДЮСШ працює за шестиденним робочим тижнем. Вихідними днями є неділя, святкові дні. 

Навчально-тренувальні заняття  у закладі проводяться з 15.00 до 20.00.

Наявний акт готовності закладу до нового навчального року від 20.08.2020 р.

Виявлено, що з метою своєчасної і належної підготовки закладів освіти до нового 2020-2021 н.р. відповідно до розпорядження міського голови від №  205/2019-р. від 25.06.20 р. «Про перевірку готовності закладів освіти до нового 2019-2020 навчального року» комісією було здійснено перевірку Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області. Результати перевірки свідчать про значну роботу колективу закладу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу, якісної підготовки його до нового навчального року.

Відповідно до наказу управління освіти №12 від 29.04.2019 р. «Про організацію підготовки закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 н.р.», наказу ДЮСШ з основної діяльності  № 4 від 29.04.19 р. «Про організацію підготовки ДЮСШ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 н.р.» у закладі здійснено обстеження приміщень, котельного господарства, зовнішніх тепломереж, внутрішньої системи опалення, електромережі, водогонів, перевірено ізоляцію, проведено ревізію та ремонт вентилів, засувок, кранів, електрообладнання. Наявний акт перевірки готовності ДЮСШ до нового 2020-2021 н.р.

У закладі наявні:

* свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 656506;

* виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємств;

* державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ №334521 від 05.08.2008 р.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано у Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договір оренди землі за        № 030874700003. Землю – 2,7112 га у межах згідно з Планом меж земельної ділянки (кадастровий номер земельної ділянки 6810800000:04:016:0007) – надано у постійне користування для цільового призначення відповідно до рішення Старокостянтинівської міської ради №27 п.3 від 08.02.08 р.

У ДЮСШ наявні такі документи:

— річний план роботи ДЮСШ на 2020-2021 н.р., схвалений педагогічною радою (протокол № 03 від 01.09.20 р.) погоджений начальником управління освіти Пасічником А.П., директором ДЮСШ Булавко М.С. 

-штатний розпис, який затверджений начальником управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області Пасічником А.П., погоджений з профспілковим комітетом ДЮСШ та відповідає вимогам законодавства;

— перспективне прогнозування розвитку ДЮСШ на 2015-2020 роки;

— режим роботи закладу, затверджений наказом директора № 27 від 01.09.2020 р.

Підбір кадрів  у закладі здійснюється відповідно до штатного нормативу, затвердженого начальником управління освіти. Особи, призначені на посади педагогічних працівників, мають відповідну освіту, стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Згідно з штатним розписом здійснено розстановку кадрів.

На основі річного плану роботи складаються плани роботи педагогічної ради, тренерської ради,  ради ДЮСШ. Питання щодо виконання річного плану розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, затверджуються відповідними наказами.

Збереження трудових книжок працівників ДЮСШ відповідає вимогам Інструкції «Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях». На всіх працівників закладу заведено особові справи. Ведеться книга наказів з кадрових питань, яка прошита, пронумерована, скріплена підписом директора та печаткою закладу.

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у позашкільних навчальних закладах  в ДЮСШ на кожного учня оформлено особову справу. Директором видаються накази про зарахування дітей до позашкільного закладу. Зарахування до ДЮСШ здійснюється із затвердженими Умовами прийому учнів до Старокостянтинівської ДЮСШ.

Заклад веде книгу обліку видачі свідоцтв. Книга прошита, її сторінки пронумеровані, скріплені підписом і печаткою закладу. По завершенню навчання вихованцям видаються залікові кваліфікаційні книжки спортсменів-розрядників. У результаті перевірки  журналів обліку роботи груп, протоколу тренерської ради та відповідного наказу директора про видачу свідоцтв випускникам закладу розбіжностей не встановлено. Отже, стан діяльності адміністрації ДЮСШ щодо оформлення та видачі документів про позашкільну освіту відповідає вимогам.

Старокостянтинівська ДЮСШ здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», наказів Міністерства освіти України, Міністерства молоді та спорту України, річного навчального плану ДЮСШ.  Річний навчальний план ДЮСШ затверджено начальником управління освіти, обговорено на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 01.09.2020 р.) затверджено директором Булавко М.С. Питання щодо виконання річного плану розгладяться на засіданнях тренерської ради, нарадах при директорові. Плануванням охоплені всі напрямки роботи школи, річний план носить дієвий характер. Систематично на контроль виносяться наступні питання: відвідування вихованцями занять, стан ведення шкільної документації (журналів, особових справ), стан викладання навчально-тренувальних занять з видів спорту, техніки безпеки і охорони праці, виконання навчальних програм, забезпеченість спортивним інвентарем та обладнанням, виконання колективного договору.

Результати контролю за всіма напрямками діяльності закладу фіксуються у відповідних наказах. В ДЮСШ ведеться книга наказів з основної діяльності, пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою і підписом директора.

 Для проведення внутрішнього контролю адміністрація використовує такі форми і методи роботи: діагностика, індивідуальні бесіди, самоаналіз роботи тренерів-викладачів, стану ведення документації, здійснення моніторингу спортивних досягнень вихованців, спостереження, відвідування навчально-тренувальних занять, спортивних заходів.

          Адміністрацією закладу ведеться книга внутрішнього контролю.

Важливе місце у роботі адміністрації закладу займає адміністративно-господарська діяльність, метою якої є  створення оптимальних умов для ефективної роботи колективу й  навчання та виховання школярів. У закладі наявні акти готовності до нового навчального року, накази з адміністративно-господарської діяльності. Накази нумеруються в порядку їх видання у межах календарного року. Зазначається дата наказу, відповідний номер, його назва та зміст.

 Накази ведуться в друкованому вигляді і реєструються у відповідних журналах реєстрації наказів.

 Оригінали виданих та підписаних  наказів  формуються у папки та зберігаються відповідно до вимог.

 Документація з адміністративно-господарської діяльності ведеться на належному рівні і відповідає вимогам чинного законодавства.

Облік діяльності ДЮСШ здійснюється централізованою бухгалтерією.

Фінансування закладу та здійснення видатків, пов’язаних з його діяльністю проводиться на підставі затверджених в установленому порядку кошторисів. Особою відповідальною за складання, затвердження кошторисів та ведення обліку касових і фактичних видатків за загальним фондом є  головний бухгалтер централізованої бухгалтерії.

Протягом трьох років (2018, 2019, 2020) планування видатків здійснювалося на підставі обґрунтованих розрахунків та потреб.

Кошти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту позашкільної  освіти надходять з міського бюджету, використовуються ефективно.

           Контроль за правильним витрачання коштів здійснює управління освіти виконавчого комітету. Кошти витрачаються відповідно до вимог бухгалтерської звітності.

Однак даних коштів не достатньо для проведення робіт з ремонту закладу, покращення матеріально-технічної та спортивної бази.

2. Дієвість внутрішнього моніторингу спортивних досягнень (розвитку вихованців)

Одним із провідних орієнтирів у діяльності педагогічного колективу ДЮСШ є збереження та зміцнення здоров’я вихованців, стимулювання в дітей та молоді прагнення до здорового способу життя, розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей. Тому адміністрація ДЮСШ приділяє особливу увагу стану  проведенню занять та спортивно-масових заходів фізкультурно-оздоровчого спрямування, здійсненню медико-санітарного контролю та впровадженню сучасних активних форм збереження та зміцнення здоров’я кожної дитини.

Протягом навчального року основними методами вивчення стану проведення навчально-тренувальних занять є відвідування тренувань учнів, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, участь у змаганнях різного рівня, бесіди з тренерами та учнями, медико-педагогічний контроль, вивчення відповідної документації.

Вихованці Старокостянтинівської ДЮСШ показують різні результати під час участі у спортивних змаганнях  міського, обласного та Всеукраїнського рівня (згідно протоколів змагань).

Рівень майстерності спортивних досягнень учнів на змаганнях, відкритих першостях ДЮСШ  високий:

У 2019-2020 н.р. виконали:

—    2 учнів – І дорослий розряд;

 •   202 учні – масові  розряди  (35 учні – ІІ дорослий розряд;  39 учнів – ІІІ дорослий розряд;128 учнів виконали І-ІІІ юнацькі розряди).

Результати моніторингу обговорюються на нарадах при директорові, тренерських радах, доводяться до відома батьків учнів. Адміністрацією закладу відповідно до аналізу результатів моніторингу визначається реальний стан навчального процесу та динаміка його зміни, виробляються управлінські рішення, визначаються напрямки  корекційної роботи.

 • Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

В спортивній школі функціонує: 16 груп попередньої базової підготовки, 19 груп початкової підготовки. Всього займається 390 учнів, з якими працюють 10 основних тренерів-викладачів та 4 тренера-викладача за сумісництвом.

При плануванні методичної роботи в ДЮСШ враховуються запити тренерів-викладачів. Вся методична робота спрямована на підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, науково-теоретичного рівня їх педагогічної підготовки і професійної майстерності, а також впровадження у практику сучасних методичний прийомів, передового педагогічного досвіду, надання допомоги у веденні навчально-методичної документації, навчально-тренувальної, виховної та спортивно-масової роботи.

Організація всієї методичної роботи є однією з умов підвищення професійного розвитку тренерів. Для молодих тренерів організовується наставництво. Найважливішою демократичною формою роботи тренерсько-викладацького колективу є тренерська рада, за допомогою якої розв’язують нагальні проблеми розвитку спортивної школи, вдосконалення навчально-тренувального процесу та підвищення  майстерності тренерів-викладачів.

Протягом навчального року проводиться 5 засідань тренерської ради. Згідно з затвердженими планами проводились засідання тренерських рад відділень з видів спорту.

Для здійснення організаційно-методичного керівництва діяльності ДЮСШ  проводяться наради при директорові, де розглядаються, обговорюються та вирішуються актуальні питання щодо діяльності ДЮСШ.

Щотижня проводяться виробничі наради при директорові, де підводяться підсумки роботи за тиждень, ставляться нові завдання, доводяться до відома працівників нові законодавчі акти, накази, вирішуються інші виробничі питання.

Протягом 2019-2020 р. на нарадах при директорові ДЮСШ були розглянуті питання:

1. Про підсумки роботи дитячо-юнацької спортивної школи  в 2019-2020 н.р. та завдання  ДЮСШ на новий 2020-2021 навчальний рік.

2. Обговорення Положення про проведення обласних  змагань з видів спорту серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл області в 2019-2020 навчальному році.

3. Обговорення пропозицій щодо організації та проведення  змагань з видів спорту  у 2019-2020 навчальному році.

На кожному відділенні ДЮСШ призначено старших тренерів-викладачів, які надають практичну та методичну допомогу в проведенні відбору дітей, організації навчально-тренувальної та виховної роботи молодим спеціалістам.

Крім того тренери-викладачі ДЮСШ беруть участь у роботі методичного об’єднання вчителів фізичної культури шкіл міста.

У зв’язку з введенням карантинних заходів у м. Старокостянтинів та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 №211, з метою запровадження превентивних заходів щодо стримування швидкого  поширення збудника СOVID-19 на території Хмельницької області, беручи до уваги наказ Міністерства освіти і науки України №406 від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», наказу Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації № 104-од від 17.03.2020 «Про організацію заходів для запобігання поширенню корона вірусу COVID– 19» та статтю 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункт 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016  № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року №1623/29752 та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради № 10 від 18.03.2020 року, відповідно до наказу Старокостянтинівської ДЮСШ № 16 від 18.03.2020 року, у закладі запроваджено гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників та організовано навчально-тренувальний процес з використанням технологій дистанційного навчання.

У 2019-2020 навчальному році тренер-викладач Христич Олег Іванович приймав участь у міській виставці педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду «Освіта Старокостянтинова на шляхах реформування», на яку підготував методичний посібник «Мотивація юних тхеквондистів в процесі занять в спортивній школі».

   Підвищення кваліфікації тренерів-викладачів  здійснюється відповідно до наказу Міністерства сім’ї, молоді та спорту України від 06.09.2010 № 3038  та Положення про підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

          У закладі наявний перспективний  план проходження курсової підготовки. Курси підвищення педагоги закладу проходять своєчасно та в повному обсязі, що підкріплюється відповідними свідоцтвами, які зберігаються у особових справах. Курси передують атестації.

У 2019 році тренерам-викладачам відділення футболу Демчишину В.В., Левчуку В.А., тренеру-викладачу відділення легкої атлетики Вербицькому О.О, тренеру-викладача відділення тхеквондо Христичу О.І. та тренеру-викладачу відділення боксу Ляшуку А.Г. присвоєну другу тренерську категорію.

Атестація тренерів-викладачів для визначення їх професійної підготовленості, присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії проводиться  на основі оцінювання ефективності їх діяльності та результативних показників спортсменів, підготовку яких вони здійснювали.

Тренери проходять атестацію відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту № 45 від 13.01.2014 року «Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2014 1р. за № 180/24957.

4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

Специфіка навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи не передбачає систематичного використання інформаційно-комунікаційних технологій на тренуваннях.

У Старокостянтинівській ДЮСШ тренери-викладачі використовують ІКТ для ознайомлення та перегляду вихованцями навчально-тренувальних занять спортсменів України та відомих спортсменів світу, Всеукраїнських змагань, чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор.

Вдале поєднання традиційних методів проведення навчально-тренувального процесу з інформаційно-комунікаційними технологіями під час тренувань на відділенні шахів значно підвищує продуктивність вивчення технічних, тактичних та психологічних дій спортсменів закладу.

Крім того, інформаційно-комунікаційні технології використовуються в управлінській діяльності. Адміністрації ДЮСШ використання ІКТ дає змогу:

 • оптимізувати звітність;
 •  зробити персональний контроль більш докладним;
 • організувати електронний документообіг.

Вихованці ДЮСШ за допомогою ІКТ можуть отримувати:

 • доступ до результатів різних змагань;
 • індивідуальне домашнє завдання у вигляді перегляду тренувального процесу з видів спорту;
 • оперативну інформацію про результати своєї діяльності.

ДЮСШ, як і всі заклади освіти міста, підключена до глобальної мережі Інтернет.Функціонує сайт Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи, на якому розміщено загальну інформацію про навчальний заклад. Сайт закладу постійно вдосконалюється, осучаснюється, поповнюється новими матеріалами.

 • Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу

Вдосконалення навчально-виховного процесу знаходиться в прямій залежності від рівня розвитку матеріально-технічної бази спортивної школи. Матеріально-технічна база школи – це сукупність матеріальних засобів, що використовуються в процесі навчання й виховання, що забезпечують умови життя, побуту та праці учасників навчально-виховного процесу. Матеріально-технічне забезпечення, стан будівлі і приміщення дитячо-юнацької спортивної школи відповідає основним завданням реалізації позашкільної освіти, визначеним ст. 3 Закону України «Про позашкільну освіту». В повній мірі забезпечуються права громадян на здобуття якісної позашкільної освіти на базі основного приміщення та на базі загальноосвітніх шкіл міста.

Старокостянтинівська ДЮСШ знаходиться в комунальній власності Старокостянтинівської міської ради і підпорядкована управлінню освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Нині діюче приміщення навчального закладу введене в експлуатацію в травні 1979 року. Загальна площа території школи згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку становить 2,6982 га. В закладі наявні такі основні юридичні документи, як виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, технічний паспорт, паспорт стадіону, Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, щорічні акти готовності закладу до нового навчального року та інші нормативно правові документи щодо утримання навчальних закладів.  Аналіз стану матеріально-технічної бази закладу свідчить, що будівля закладу забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу. На балансі ДЮСШ знаходиться: стадіон “Центральний”, новий легкоатлетичний манеж, легкоатлетичний манеж, шаховий клуб, 2 дитячі роздягальні, 2 душові кімнати, 4 внутрішні і надвірний санвузли, адміністративні кабінети, котельня, кімната для обслуговуючого персоналу. З вересня 2012 року ДЮСШ орендує стадіон «Поділля», власником якого є ВАТ цукровий завод. Для проведення занять з учнями використовуються також спортивні зали загальноосвітніх навчальних закладів міста. Триває реконструкція бігових доріжок стадіону та ремонт зовнішньої стіни легкоатлетичного манежу. На території покладена бруківка.

           Заняття з легкої атлетики проводяться на центральному стадіоні та в легкоатлетичному манежі. Заняття з баскетболу проводяться в орендованому  спортивному залі ЗОШ № 7 та ЗОШ № 6.  Заняття з волейболу — в орендованих спортивних залах загальноосвітніх шкіл міста № 1,  № 3, № 8 та гімназії.  Заняття з футболу – на стадіоні «Поділля», в спортивному залі школи № 1, № 3, поліції, ПТЛ. Заняття з тхеквондо у ЗОШ № 6 та в легкоатлетичному манежі. Заняття з боксу  – в легкоатлетичному манежі. Заняття з шахів – у  приміщенні шахового клубу.

          У кабінетах створені належні санітарно-гігієнічні умови для здійснення навчально-виховного процесу. Дотримується режим провітрювання, проводиться вологе прибирання. В достатній кількості є інвентар для прибирання приміщень, який промаркований та використовується за призначенням. Заклад забезпечено централізовано холодною проточною водою. У наявності 6 умивальників, мило, паперові  рушники. Освітлення закладу – змішане. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо штучного освітлення виконуються.

 Системи водопостачання, електроосвітлення, тепломереж, каналізації перебувають у справному стані. Наявні засоби пожежогасіння. Проте кількість вогнегасників необхідно згідно нормативних вимог збільшити. Загальний стан системи енергозбереження задовільний.    

          У закладі проводиться цілеспрямована робота щодо покращення стану будівель. Щорічно проводиться поточний ремонт, триває реконструкція бігових доріжок стадіону. Внутрішнє приміщення школи оформлено естетично.

          Навчальний заклад розташований на самостійній земельній ділянці. Територія огороджена по периметру. Подвір’я має задовільний стан: обладнані клумби,  футбольне поле. Підходи до будівель оснащені бруківкою. Санітарний стан території задовільний.

6. Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

У Старокостянтинівській дитячо-юнацькій спортивній школі належним чином  ведеться робота з охорони праці та техніки безпеки з метою забезпечення якісних та безпечних умов навчання і праці. Дирекція закладу забезпечує виконання вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку».

У ДЮСШ наявна наступна документація: законодавчі та нормативні акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів на робочих місцях працівників, інструктажі з техніки безпеки з вихованцями спортивної школи, посадові інструкції з охорони праці, журнал інструктажу з протипожежної безпеки, акт готовності закладу до нового навчального року.

Адміністрацією навчального закладу видано накази про організацію охорони праці та безпеки життєдіяльності. У колективному договорі наявний розділ «Охорона праці».

          Для організації безпечних умов праці у закладі реалізовано систему роботи по охороні праці. Працівниками та вихованцями закладу дотримується техніка безпеки, охорона праці. З працівниками закладу проведено навчання з питань техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм та тестування з охорони праці. Щороку проводиться технічна підготовка закладу до нового навчального року та складається акт прийому приміщення закладу. Створені безпечні умови праці та навчання у шкільних приміщеннях, є протипожежний інвентар.

          Спортивні споруди, в яких проводяться тренування, забезпечені, в основному, необхідним обладнанням і спортінвентарем.

 Директор закладу проводить з тренерами-викладачами інструктаж з техніки безпеки, що фіксується у відповідному журналі. На початку навчального року тренери-викладачі проводять з учнями інструктаж з техніки безпеки, фіксуючи це у журналах обліку. Перед виїздом на змагання, турніри також проводяться цільові інструктажі з техніки безпеки.

 Медичне обстеження учнів школи проводить ЦРЛ. Відповідно до наказів ДЮСШ та згідно з графіками учні груп попередньої базової підготовки двічі на рік проходять поглиблене обстеження. Учні, які зараховуються до груп початкової підготовки подають медичну довідку про стан здоров’я з допуском до занять в спортивній секції. Крім того, лікарем   ДЮСШ в жовтні 2019 року проведено поглиблене медичне обстеження учнів груп початкової підготовки.

Лікарем  школи проводяться також профілактичні огляди дітей, контролюється дозування навантаження під час навчально-тренувальних занять, вимірюється АТ та ЧСС.

У закладі наявний куточок з охорони праці, план евакуації учнів та працівників спортивної школи у разі виникнення надзвичайних ситуацій,  вогнегасники.

7. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів

Дитячо-юнацька спортивна школа – позашкільний навчальний заклад, який здійснює навчання і виховання учнів у позаурочний час, спрямовує свої зусилля на розвиток здібностей і талантів дітей, задоволення їх інтересів, потреб у фізичному розвитку, професійному визначенні спільно з іншими закладами освіти, сім’єю і ґрунтується на принципі добровільності вибору видів діяльності.

У закладі не передбачено посаду практичного психолога  відповідно до Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 року № 37.

Практичним психологом управління освіти Шнейдеровою Л.О. проведено низку досліджень, які показали, що психологічна атмосфера сприятлива, низький рівень конфліктогенності, відсутня тенденція до виникнення і ескалації конфліктів. Даний психологічний клімат сприяє продуктивній спільній діяльності, всебічному розвитку вихованців спортивної школи та позитивно впливає на самопочуття людини.

В школі наявна довіра та взаємовимогливість членів групи один до одного, присутні доброзичливість, право вільного  висловлювання думок,  високий ступінь емоційного включення та взаємодопомоги у ситуаціях, якщо є у цьому потреба, усвідомлення і взяття відповідальності на себе за стан справ у групі кожним із її членів.

Належна увага приділяється роботі з батьками вихованців через індивідуальні бесіди, батьківські збори,  на яких спільно вирішуються питання удосконалення навчально-тренувальної та спортивно-масової роботи, комплектування команд на змагання, а також виховання дітей.

Консультативно-просвітницька робота з педагогічними працівниками та учнями, їх батьками проводиться без участі практичного психолога.

8. Створення умов для задоволення потреб вихованців у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи

Відповідно до Положення про ДЮСШ   головною метою  позашкільного навчального закладу спортивного профілю є забезпечення  розвитку здібностей  вихованців  в обраному виді  спорту, що  в установленому порядку визнаний в Україні,  створення  необхідних  умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного  оздоровлення,  змістовного  відпочинку і дозвілля дітей та молоді,  самореалізації,   набуття   навичок   здорового   способу   життя,   підготовки спортивного резерву для збірних команд України.
З метою оптимальної самореалізації учнів, розвитку їх індивідуальних можливостей і обдарувань на базі ДЮСШ функціонує 7 відділень з видів спорту: баскетбол;  волейбол;   легка атлетика;  футбол; шахи, тхеквондо ВТФ; бокс.

Навчально-тренувальні заняття проводяться згідно з розкладом, який складено відповідно до програм з видів спорту, тарифікаційного списку та вимог Типового положення про ДЮСШ.

Спортивно-масова робота у дитячо-юнацькій спортивній школі проходить відповідно до затвердженого календаря спортивно-масових заходів на календарний рік.

Щорічно тренери-викладачі ДЮСШ беруть активну участь в організації та проведенні міської Спартакіади школярів.

Вихованці ДЮСШ постійно беруть участь у змаганнях різних рівнів: міських, обласних, всеукраїнських, де посідають призові місця.

Участь у змаганнях виховує наполегливість, командний дух, а ще допомагає здійснювати пошук та відбір молодих обдарованих спортсменів для збірних команд як області так і України.

            Протягом навчального року учні відділень ДЮСШ прийняли  участь в змаганнях різного рангу а саме:

  — відділення легкої атлетики: –  чемпіонат України серед юнаків 2002 р.н. та молодше (м. Кропивницький), командний чемпіонат України серед юнаків 2004 р.н. та молодше (м. Кропивницький), командний чемпіонат України зі спортивної ходьби (м. Івано-Франківськ), чемпіонат України серед юнаків 2003 р.н. та молодше (м. Суми), зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань (м. Мукачево), чемпіонат України з легкоатлетичного двоборства (м. Київ), командний чемпіонат області, відкритий обласний турнір «Діти-олімпійська надія», відкритий чемпіонат  області у приміщенні, Спартакіаді області серед ДЮСШ системи освіти  (м. Хмельницький), міжобласних турнірах та відкритих першостях (м. Нетішин, м. Старокостянтинів). До змагань учнів готували тренери-викладачі: заслужений тренер України, тренер І категорії – Гоняк Володимир Михайлович, майстер спорту міжнародного класу, тренер ІІ категорії – Вербицький Олександр Олександрович, тренер ІІ категорії – Соботович Віктор Леонідович.

   — відділення футболу: приймали участь в першості України з футболу серед юнаків 2003-2004, 2005-2006 р.н., у Спартакіаді області серед ДЮСШ системи освіти, у відкритому зимовому чемпіонаті Хмельницької ДЮСШ    № 1 з міні-футболу, у відкритій першості Хмельницької ДЮСШ   № 1 з футболу, у всеукраїнських, міжобласних  та обласних турнірах (м. Нетішин, м. Бердичів, м. Теофіполь, м. Брусилів, м. Ізяслав, м. Баранівка, м. Чуднів). До змагань учнів готували тренери–викладачі ІІ категорії – Демчишин Валерій Васильович, Левчук Віктор Анатолійович, Онуфрійчук Василь Іванович.

    — відділення волейболу: приймали участь в Дитячій лізі України серед юнаків 2004 р.н. (м. Полтава, м. Чернігів, м. Київ),  в Дитячій лізі України серед юнаків 2007 р.н. (м. Вінниця), в Спартакіаді області серед ДЮСШ системи освіти серед юнаків та серед дівчат, в чемпіонаті Хмельницької області «Подільська ліга» серед юнаків 2004-2005 р.н., міжобласних та обласних турнірах, у відкритих кубках (м. Остріг, м. Сокаль, м. Новоград-Волинський). До змагань учнів готували: тренер-викладач  І категорії Пшеничний Валерій Володимирович; тренер-викладач Григоренко Сергій Володимирович; тренер-викладач ІІ категорії Рудюк Галина Вікторівна.

          —  відділення баскетболу: приймали участь в обласній Спартакіаді серед ДЮСШ системи освіти серед юнаків та серед дівчат, в чемпіонаті області серед чоловічих команд. Учнів до змагань готували тренер-викладач ІІ категорії Щербатюк Степан Степанович та тренер-викладач Руднєв Ярослав Сергійович.

           — відділення шахів: учні приймали участь чемпіонаті області серед юнаків і дівчат 16 років, в чемпіонаті області серед юнаків і дівчат до 18 років  (м. Старокостянтинів),  у відкритому міському Меморіалі А.С.Сургунда                       (м. Хмельницький), у дитячому турнірі (м. Красилів), у зимовому кубку  (смт Антоніни). До змагань учнів готував майстер спорту України, тренер-викладач ІІ категорії Нечаєв Андрій Миколайович.

          — відділення тхеквондо: учні приймали участь в обласній Спартакіаді серед ДЮСШ системи освіти, в відкритих чемпіонатах  та чемпіонатах області з тхеквондо. До змагань учнів готував тренер-викладач ІІ категорії Христич  Олег Іванович.

          — відділення боксу: учні приймали участь у обласній Спартакіаді серед ДЮСШ системи освіти, в чемпіонаті області  серед молоді, юніорів та юнаків (м. Хмельницький), у відкритому міському турнірі на призи ЗТУ А.М.Чумакова (м. Хмельницький), обласних турнірах та відкритих чемпіонатах серед юнаків та дівчат (м. Нетішин, м. Теофіполь). До змагань учнів готував тренер-викладач ІІ категорії – Ляшук Андрій Григорович.

        Для якісної підготовки спортсменів, удосконалення їхньої спортивної майстерності та підготовки спортсменів високого класу необхідно забезпечити заклад сучасним інвентарем та обладнанням.

Отже, у ДЮСШ забезпечується виконання вимог щодо створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах навчально-виховної роботи.

9. Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю;відкритість і публічність у діяльності навчального закладу).

Управлінська діяльність адміністрації ДЮСШ спрямована на виконання завдань:

 1. Дотримання вимог Державного стандарту позашкільної освіти.
 2. Отримання учнями якісної позашкільної освіти.
 3. Підвищення фахового і  кваліфікаційного рівня тренерів-викладачів.
 4. Забезпечення єдності навчально-тренувального та виховного  процесу.
 5. Створення необхідних умов для участі учнів у спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах, вдосконалення системи виховної роботи.
 6. Дотримання вимог щодо охорони дитинства, техніки безпеки,   санітарно-гігієнічних та пожежних норм тощо.

7.       Формування ціленаправленої системи  роботи ДЮСШ з метою відбору талановитої молоді для збірних  команд;

                        8.       Протидію через спортивну та  спортивно-оздоровчу роботу   розповсюдження антисоціальних проявів в дитячому та молодіжному середовищі;

                        9.       Збереження  контингенту учнів ДЮСШ та  залучення якомога більшої кількості дітей у спортивні секції  ДЮСШ;

                        10.     Забезпечення безперервного фізичного виховання учнів ДЮСШ на різних етапах підготовки.

         У закладі щорічно видається наказ «Про розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації, та працівниками ДЮСШ.

Управлінські рішення з питань організації та удосконалення навчально-тренувального та виховного процесу приймаються радою та директором і відповідають діючим нормативним документам. На постійному контролі в адміністрації питання дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчально-тренувальному та виховному процесі, забезпечення  медичного обслуговування, відвідування вихованцями занять, стан ведення документації, стан навчально-тренувальної роботи з видів спорту, виконання навчальних програм.

Використовуються різноманітні методи та форми контролю: вивчення документації, відвідування навчально-тренувальних занять, спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, спостереження, індивідуальні бесіди, самоаналіз роботи тренерів-викладачів, здійснення моніторингу спортивних досягнень учнів.

Адміністрація ДЮСШ результати спостережень фіксує у книгах обліку наслідків внутрішнього контролю. Результати контролю обговорюються на засіданнях тренерських рад, нарад при директорові, оформлюються відповідними наказами.

Накази в основному складаються на підставі вивчення порушених питань, відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів. Наявні усі обов’язкові протоколи тренерських рад та накази з основної діяльності. Протоколи тренерських  рад ведуться відповідно до вимог.

    Адміністрація ДЮСШ здійснює взаємодію з громадськістю позашкільного закладу. Постійно висвітлює свою діяльність на офіційному веб-сайті, у засобах масової інформації. Також на сайті закладу наявна довідкова інформація про ДЮСШ, що дає можливість батькам учнів ознайомитись із закладом у різних регіонах.

 1.   Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об`єднаннями

У сучасних умовах життя важливу роль у розвитку громади міста має місце розвиток фізичних якостей дитячо-юнацької спільноти. Протягом багатьох років у спортивній школі склалася система взаємодії і співпраці з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями спортивного напрямку, відділом з питань фізичної культури і спорту, управлінням сім’ї та молоді виконкому міської ради, загальноосвітніми навчальними закладами міста, професійно-технічним ліцеєм.

ДЮСШ здійснює відбір, підготовку всебічно розвинутих юних спортсменів, спортсменів високих розрядів для збірних команд з видів спорту міста, області,  забезпечує зміцнення їх здоров’я та всебічний фізичний розвиток, підготовку збірних команд школярів міста до змагань, матчевих зустрічей з командами інших міст, областей та проводить виховну роботу з учнями-спортсменами.

З метою ефективного використання кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази, створення умов для максимального залучення дітей та молоді до занять спортом календарним планом закладу передбачено проведення спільних заходів з відділом з питань фізичної культури і спорту, управлінням  сім’ї та молоді виконкому міської ради, загальноосвітніми навчальними закладами міста, професійно-технічним ліцеєм, громадськими організаціями.

Одним з напрямків діяльності позашкільного закладу є спільна  діяльність  тренерського колективу  та  батьківської громадськості.

Зокрема:

— надання фахової допомоги батькам у питаннях виховання та навчання дітей, залучення батьків до активної співпраці;

          — формування усвідомленого батьківства в родинах, позитивних установок у спілкуванні з дитиною;

          —  забезпечення духовної єдності поколінь;

          — забезпечення єдиних вимог до виховання особистості дитини.

          Підходи до співпраці з сім’ями вихованців здійснюються за принципами:

— пріоритетності родинного виховання;

— орієнтації на інтереси, потреби і запити сім’ї;

          — диференційованого підходу  до роботи з батьками  (урахування  соціального статусу, педагогічної культури, відношення до виховання  дітей, освіченості).

          В основу взаємодії  позашкільного закладу і сім’ї покладено партнерство і співробітництво, які дозволяють вирішувати більшість проблем, що стоять перед адміністрацією і батьківською громадою по створенню оптимальних умов для всебічного розвитку дітей.

Робота з батьками здійснюється відповідно до розділу річного плану закладу. В цьому розділі визначені форми та зміст роботи позашкільного закладу з батьківською громадою.

Оцінка суспільної діяльності ДЮСШ обумовлюється єдністю існуючої думки серед учнів, батьків, тренерів-викладачів.

Вивчення проводилось серед учасників навчально-виховного процесу. В ході отриманих результатів було визначене позитивне ставлення батьків до навчального закладу, доброзичливе відношення до тренерського колективу. Школа позитивно впливає на розвиток особистості учнів. Під час зустрічі з тренерами батьки отримують багато інформації про заклад та їх дітей. Батьки відзначають, що між ними та тренерським колективом панує доброзичливість та взаєморозуміння. Батьки вважають, що школа добре готує молодь до дорослого життя, допомагає їм у плануванні майбутнього.

Опитувані учні вважають, що школа дає їм необхідні знання, уміння, навички для успішної адаптації поза межами закладу. Вихованці почувають себе комфортно, прагнуть озвучити свої радості та проблеми тренеру-викладачу, який допоможе їм знайти правильний вихід із ситуації, завжди готовий розділити успіх та радість. В них формується позитивна навчальна мотивація.

Підготовка учнів спрямована на розвиток особистісних якостей необхідних для успіху в сучасному суспільстві (цілеспрямованість, відповідальність, толерантність, тощо).

У закладі створена профспілкова організація, яка здійснює соціальний захист працівників. Між адміністрацією і профспілковою організацією Старокостянтинівської ДЮСШ укладений і  зареєстрований управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради колективний  договір. Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників.

Щорічно, наприкінці навчального року, проводиться звіт керівника закладу про свою діяльність в поточному році.

        Суспільний рейтинг закладу впродовж 10 років  залишається стабільно позитивним.

Інформація про систему роботи закладу, проведені заходи, участь спортсменів в змаганнях різних рівнів висвітлюються в місцевих ЗМІ.

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *